Bár története

Bár Dunaszekcsőtől délre, Mohácstól északra a Duna partján fekszik. A régészeti leletek tanúbizonysága szerint a Duna közelsége, a termékeny talaj és a dombok védelme a már az őskor embere számára is vonzóvá tette ezt a helyet.  A Duna völgyében valószínűleg már ebben az időben is húzódott egy természetes útvonal, amely később a község felemelkedését, de sok esetben pusztulását is okozta.

A római korban az összeköttetést a határvédelem kulcsfontosságú területei között az ún. „limes út” biztosította, amely nem csak hadiút, de elsőrendű kereskedelmi útvonal is volt.  Ennek kedvező hatását érezték a község területén letelepedő kiszolgált katonák is, minek bizonyítékai az ún. Farkasgödör dűlőben és a mai országút építése során előkerült falmaradványok, római kori edénytöredékek, érmék és egyéb használati tárgyak.   A mai országút a Limes útra épült.

A népvándorlás viharos századai során sem szűnt meg a település. Dunaszekcsőhöz hasonlóan avarok telepedtek meg itt.

Bár első okleveles említése 1296-ból való. Az oklevelek általában Boor, Bor néven említik, mely elnevezés a Bor ( Kalán ) nem valamelyik Bor nevű tagjától ered. A területnek több birtokosa volt: Bor fia János Bár déli részét, Fülöp fiai Lőrinc és László a másik részét birtokolták.

1328-ban Bári Benedek besenyőé volt a terület, aki később a fehérvári káptalan nemese lett. Bár tulajdonképpen ekkor került a fehérvári káptalan kezébe. A faluhoz tartozó birtokot határolta Dunaszekcső, Bozsok és Doboka, Csele falu és a Duna folyó. A terület legnagyobb értéke egy halastó és a Duna folyó volt, ahol Szekcsőtől Cseléig folytattak a báriak halászatot.

A község határában már a XIII. században jelentős szőlőtelepítések folytak, melyet egy 1264. évi oklevél szerint Nána Comes kezdett meg. Doboka és Bár határában hatalmas pincéket építtetett, melyeket még 1437-ben is „Nána pincéjének” hívtak.

A XVI. századi rovásadó összeírás szerint a XVI. századtól Bár a pécsi püspök birtoka. A község területét átszelő út ebben az időszakban is fontos stratégiai útvonal. Állítólag II. Lajos is állomásozott itt a mohácsi ütközet előtt, innen az alsó és felső völgy elnevezése: Kőnigs Thal ( Király völgy). A végzetes csata után a töröktől való félelem szinte megbénította az életet. Aki csak tehette, állatait, házát sorsára hagyva, fejvesztve menekült a Duna szigeteinek erdőibe, mocsaraiba. Hamarosan azonban visszatértek a faluba, lerombolt házaikat újra felépítették, s folytatták megszokott életüket.  Igaz ugyan, hogy a török hatalom kegyetlen parancsuralmon alapult, a jobbágyok élete mégsem lett elviselhetetlenebb, sőt egy-két tekintetben jobb is volt, mint a királyi Magyarországon élő lakosságé. Míg a királyi Magyarországon ekkor a Habsburg ellenreformáció szörnyűségei példátlanok voltak, addig a török  nem törődött a rajah vallásával, egyes esetekben még támogatta is a protestánsokat. Az adózásban lényeges különbséget jelentett a robotszolgáltatás hiánya, így még a fokozottabb pénzszolgáltatás is elviselhetőbbnek tűnt. Ugyanakkor a jobbágyok szabad költözködését sem gátolta, s a jobbágysorból való felemelkedés lehetősége is adva volt. Lakossága gyakran cserélődött, melyet jól bizonyít, hogy 1554-ben magyarok lakták, 1591-ben pedig a lakosság nagy része szerb nemzetiségű.

A török földesúr megjelenése azonban nem jelentette azt, hogy a magyar földbirtokos kapcsolatai megszakadtak volna birtokaival, ugyanis az 1559. évi dicalis összeírásában Bár még Báry György, az 1695. évi összeírás szerint Bezerédy kapitány birtokában volt. További földesurai a török alatt: Pető László, a pécsi püspök, a kincstár, később a szekszárdi apátságé, majd annak utódjáé a szekszárdi tanulmányalapé.  A terület másik részének birtokosa a Sauska és a Bésán család.

A  XVI. század végétől a hajdú átvonulások és a portyázók garázdálkodásainak köszönhetően a terület elnéptelenedett, csak időnként, nyugalmasabb időkben volt rövid ideig lakott.

A török alóli felszabaduláskor ( 1687) elvadult, erdős terület volt. A környező falvak és mezővárosok lakosai fát vágtak és makkoltattak a területén. Mivel földje elsőrangú volt, birtokosai igyekeztek betelepíteni. Az első telepítések, melyek során főként szerbek és magyarok telepedtek meg itt, nem bizonyultak tartósnak.

A szervezett telepítés III.Károly 1723. évi törvényének eredményeként indult meg. A XVIII: századi telepítés során a telepesek nagy része Dél és Nyugat-Németországból jött. Egyrészt, mert főként ezen a területen vált a szegényebb rétegek élete kilátástalanná, s így őket vonzotta leginkább az új és sokat ígérő lehetőség. Másrészt azért, mert itt volt a lakosság döntő része katolikus, s a bécsi udvarnak elsősorban katolikus alattvalókra volt szüksége. Ebben az időben a telepítés fő színtere a bakonyi, a vértesi és a budai hegyvidék, valamint a baranyai és tolnai terület. A németek Baranyában részben a magyarok által üresen hagyott falvakba települtek be, részben pedig új falvakat alapítottak.  Bár község a telepítések egy igen fontos helyén feküdt. Mercy és Szavoyai telepesei egyaránt a falu mellett haladtak el vagy a Dunán, vagy az országúton. Mivel Sauska, e terület földesura katasztrofális munkaerőhiányban szenvedett, minden feltételt hajlandó volt teljesíteni, s ezért sikerült megnyerni magának a telepesek egy-egy csoportját. Sauska egyet tudott adni a telepeseknek: kitűnő földet. Viszont nagy szüksége volt azok szolgálataira, s ez igen türelmetlenné tette, ami a német parasztok továbbvándorlását vonta maga után. Az igazsághoz tartozik azonban az is, hogy a falu átjáróhely volt, s így még a huzamosabb ideig itt tartózkodók is csak közbülső állomsnak tekintették ezt a helyet, s nem szándékoztak véglegesen itt letelepedni. Az első telepesek – hesseni protestánsok és fuldai katolikusok- 1727-ben telepedtek le Bárban, s még a század hatvanas éveiben is ige sokan érkeztek. Az első tanító 1737-ben érkezett a faluba, s Bár ezzel az iskola létrehozása terén a környék falvai közt élenjárt, évtizedekkel előzte meg még Dunaszekcsőt is.

A fali későbbi lakóinak zöme Dél-Németországból a telepítési időszak végén érkezett. A telepítések hullámzása miatt a falu házai szétszórtan, kisebb-nagyobb csoportokban épültek. A végleges kialakulás kb. 1780-ra tehető, s ez után viszonylag nagyobb visszaesés nélkül fejlődött 1850-ig.

A bári uradalom gazdálkodásában a napóleoni háborúk jelentettek nagy fordulatot, mivel a háború elhúzódása miatt Bécs, hogy hadseregeit élelmezni tudja, kénytelen volt nagy mennyiségben vásárolni a Magyarországon termett gabonát. A nagy kereslet miatt a gabona ára a sokszorosára szökött fel. A Sauska családnak külön kedvezett, hogy közel volt a Duna, melyen a gabonaszállítás jelentős része folyt, s így kedvező feltételekkel tudták eladni gabonájukat. A gazdasági konjunktúrának köszönhetően a család 1800 körül egyszerre két kastélyt is épített Bárban, az ún. sárga és fehér kastélyt.

A telepesek  németek már az 1700-as évek közepén jelentős területeket telepítettek be szőlővel. A bor – főleg a vörösbor- igen jó minőségű volt, s ezt jó áron tudták eladni,  ami a lakosságnak komoly jövedelmet jelentett. Mivel azonban jórészt csak a szőlőre alapozták jövedelmüket, ez az alap igen bizonytalan volt. Az 1889-es hatalmas jégverést még ki sem heverte a falu,  amikor a filoxéra csaknem teljesen kipusztította a község szőlőterületeit. A súlyos helyzetből a falu nehezen lábalt ki. Évtizedeknek kellett eltelni, míg az új szőlőfajtákat és az új kezelési módokat meghonosították.

Az I. világháború a községben 38 halálos áldozatot követelt. A települést 1918-tól folyamatosan szerb csapatok szállták meg, s csak 1921. augusztus 22-én került ismét Magyarországhoz. A lakosság nagyrészt mezőgazdaságból él, bár a munkaerő hiányában a parasztgazdaságok meglehetősen leromlottak, s a gazdasági válság miatt tovább aprózódtak., melyeknek lehetősége az akkori keretek között a nagyobb fejlődésre nem volt.

Ezzel ellentétben a két világháború közti időszakban a falu életében több jelentős előrelépés történt. Ebben az időszakban kap villanyvilágítást majd távbeszélőt a község, és kapcsolódik be a az autóbusz közlekedésbe, leaszfaltozzák az utat és tejcsarnok épül.

 

Jegyzetek:

Bezerédy Győző: Dunaszekcső és Bár története ( Dunaszekcső, 1975)

Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig ( BmL. Pécs, 1979 szerk.: Bándi Gábor)

Tímár György: XVI. századi rovásadó összeírások a mai Baranya területéről ( Baranya megyei helytörténetírás  Pécs 1974-75, 1976)

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon

Petrovich Ede: Baranya megye népoktatása a reformkorban( Baranya megyei helytörténetírás Pécs,1976)

 

Bár Községi Önkormányzat weboldala
Naptár
január 2023
H K S C P S V
« okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Ifjúsági klub 2019

Az ifjúsági klub átadásával befejeződött a Faluház belső rekonstrukciója.2015-ben pályázatot nyert az Önkormányzat új könyvtár létrehozására. Ezzel kezdődtek meg a felújítási munkálatok. Ezzel párhuzamosan felújításra került a Nemzetiségi Önkormányzat által használt helyiség is. Majd további két pályázatból felújításra került a nagyterem, a vizes blokkok, féltető került a konyha mögötti teraszra, és végül az utolsó fázisban pedig az ifjúsági klub került felújításra. Ezzel befejeződött a Faluház belső rekonstrukciója, és ezzel Európai szintű és minőségű közösségi tereket használhatnak a településen élők. Nagy várakozás övezte az ifjúsági klub átadását. Jelentős hiányt pótoltunk ezzel, mivel számukra nem volt igénybe vehető helység. Az átadásra 2019. 08. 31-én sor is került, és ezzel együtt a többi felújított helység hivatalos átadása is megtörtént, egy nyárzáró bulival egybekötve. Reményeink szerint, az ifjúsági klubnak jelentős szerepe lesz a helyi fiatalok közösségi életében. Sok kellemes időtöltést kívánunk a fiatalságnak.

Játszótér bővülése
Új elemmel bővül a játszóterünk a közeljövőben. A munkálatok már kezdetüket vették, bizonyára sokaknak feltűnt már a játszótéren látható kiásott rész, mely hamarosan a gyerekek számára drótkötélpályának ad majd helyet, illetve a legkisebbek számára bébi hinta is felállításra kerül majd.
Képek
p1120055 p1120057 p1120054 p1120037 p1120041 p1120021 p1120016 p1120007 71046287_519248358829635_1517378977507835904_n p1110459 p1110457 p1110455 p1110451 38144388_1880853918648318_8089669746393350144_n 38137313_1880855248648185_7237047789572587520_n 38136030_1880854028648307_4115029379141074944_n 38126058_1880854971981546_9090832081994383360_n 38120593_1880854671981576_6638854167743954944_n 38119962_2349049945135157_8796559472836214784_n 38118937_2349050568468428_2722977976827248640_n 38086060_2349048715135280_8202237424722509824_n 38086020_2349046338468851_1740904241121198080_n 38085758_1880854205314956_6033380533398929408_n 38085166_1880854125314964_9034173496195809280_n 38084967_1880855025314874_4075530892792037376_n 38072344_1880853881981655_5849214796762710016_n 38071561_1880854361981607_2117054672291233792_n 38060968_1880853725315004_6285173807170715648_n 38050969_1880854331981610_7257059734421766144_n 38040876_2349047085135443_1782226795785879552_n 38036925_2349048725135279_2808489319696695296_n 38036497_1880853988648311_3815558244647043072_n 38033484_1880855088648201_2317430401481572352_n 38029627_1880855151981528_2773405656001019904_n 38025538_2349048225135329_9125061794522464256_n 38025483_1880854911981552_4378407717308465152_n 38022283_1880853851981658_6388336473489276928_n 38019154_2349049525135199_2966705847477993472_n 38017763_1880854845314892_6648480692692844544_n 38013958_1880854988648211_3804443457695514624_n 38013945_2349050455135106_5194727648470761472_n 38012326_2349051865134965_2035258424593219584_n 38011803_2349048818468603_7304125454930149376_n 38011800_1880852958648414_6850865105073078272_n 38010957_1880854041981639_3709809011583877120_n 38010931_1880853961981647_3668193913811763200_n 38009512_1880854088648301_7235085101187465216_n 38009475_1880854715314905_7249984007729840128_n 38008000_2349047335135418_9094617777838227456_n 38003790_2349049515135200_4305331206704070656_n 38003730_2349047091802109_2593300772288462848_n 37997812_2349046398468845_2246295503857778688_n 37997766_1880854948648215_2561118011108884480_n 37997481_1880853765315000_3960769061700239360_n 37996731_1880854495314927_9187425174926917632_n 37996460_2349048448468640_2796944572159098880_n 37995798_2349047738468711_1134424089780289536_n 37994187_2349050155135136_3033832982268870656_n 37991806_2349048068468678_8539050508126519296_n 37989649_2349050611801757_8487116068525965312_n 37989649_2349049035135248_1415787702283927552_n 37987881_2349047715135380_8973774109846536192_n 37987868_2349048048468680_2635334242824880128_n 37984043_1880855068648203_5703433530743193600_n 37982935_2349050485135103_6508327568997875712_n 37982849_2349046721802146_3883690393195249664_n 37981985_1880854278648282_2950342395742388224_n 37981948_1880855105314866_3530370028190826496_n 37981341_2349047541802064_8534793061664817152_n 37981020_2349048398468645_6386299576659214336_n 37979848_2349048961801922_4615786153121939456_n 37979081_1880853478648362_1297791056443604992_n 37979070_1880853798648330_7119873685804023808_n 37978032_1880854625314914_863480055051845632_n 37974635_2349046578468827_8078466607669575680_n 37974634_1880854218648288_6539119752910995456_n 37973485_1880854575314919_2721417151352143872_n 37973432_2349046595135492_6866858876088614912_n 37973431_2349049338468551_8768162252881657856_n 37972979_2349051905134961_2260897400526733312_n 37971786_1880853425315034_4942426000894984192_n 37971160_2349049961801822_6666222219045109760_n 37971148_1880855188648191_2652990960752918528_n 37971109_1880854291981614_4718813918812700672_n 37969007_2349046775135474_4060465341518577664_n 37968325_1880853525315024_7757775968206323712_n 37958594_2349050651801753_1717342020470571008_n 37930253_1880852265315150_3799095763850493952_n 37926117_1880854408648269_472733954915434496_n